Wzrost znaczenia handlu internetowego wymusza na firmach logistycznych optymalizację i unowocześnienie całego łańcucha dostaw. Według raportu European Cross-Channel Retail Sales Forecas, do 2020 roku e-handel będzie stanowić aż 50% sprzedaży detalicznej na terenie całej Europy. Zwiększona popularność handlu online oznacza dla firm logistycznych wzrost złożoności operacji i procesów, w trosce o szybką realizację zamówień. Obsługa […]

Czytaj dalej →